Allen & OveryAllen & Overy

Annual Review 2011

Action!

Senior partner David Morley en Managing partner Wim Dejonghe leggen uit hoe Allen & Overy zich opmaakt voor lange-termijn groei in een globaliserende, maar onvoorspelbare wereld economie.

De lentezon schijnt fel naar binnen als David Morley en Wim Dejonghe aanschuiven om te vertellen waar Allen & Overy staat aan het einde van dit veelbewogen jaar.

Hoewel sprake is van voorzichtig herstel, lijkt het op zijn minst fragiel. Zorgen rond de Eurozone en de schuldencrisis in de VS, onrust op de financiële markten en pessimisme over de teruglopende wereldwijde economische groei, zorgen voor een, op zijn zachtst gezegd, tamelijk onvoorspelbare economische situatie.

Tegelijkertijd zit de juridische wereld momenteel in een fase van grote veranderingen, de grootste sinds decennia. Clienten stellen, mede onder invloed van de recessie, hogere eisen aan hun juridisch adviseurs. Ze verwachten meer, tegen lagere kosten. Het tempo van de veranderingen in wet- en regelgeving is ongekend hoog en stelt advocatenkantoren voor de uitdaging hier snel en adequaat op te reageren. Al met al lijkt het besturen van een advocatenkantoor in deze tijden geen eenvoudige opgave , maar beide heren zijn uitgesproken optimistisch.

"Ik ben zeer positief gestemd over de toekomst van ons kantoor." zegt David. "Wij hebben ons uniek gepositioneerd, met name gezien de toenemende globalisering en het feit dat ondernemingen in steeds vaker internationaal opereren."

"De vraag naar top-tier cross-border juridisch advies neemt substantieel toe. Dat vraagt om kantoren die in meerder jurisdicties over lokale kennis beschikken. Wij lopen daarin voorop."

"Ik heb advocaten nodig die zo denken."

Een bewijs hiervan lijkt het feit dat Allen & Overy de afgelopen jaren aantoonbaar meer inkomsten genereert buiten het Verenigd Koninkrijk en steeds vaker met meerdere kantoren werkt aan zaken. Zo'n 60% van Allen &Overy's inkomsten wordt tegenwoordig buiten het Verenigd Koninkrijk gegenereerd. Bij bijna 70% van alle lopende zaken zijn kantoren uit twee of meer landen betrokken en bij bijna 50% zelfs kantoren uit drie of meer landen. "Dat komt niet louter omdat Allen & Overy wereldwijd het grootste kantorennetwerk heeft." zegt David. "Het gaat ook om de 'mindset'." Hij haalt een gesprek aan met de General Counsel van een grote investeringsbank. Die vertelde dat inmiddels ieder dossier op zijn bureau cross-border was: "Ik heb advocaten nodig die zo denken." Als dat inderdaad de trend is, hoe onderscheidt Allen & Overy zich dan van haar concurrenten die ook beschikken over internationale netwerken?

Wim: "Sommige kantoren proberen een internationale marktpositie op te bouwen door het openen van nieuwe kantoren, die zij vervolgens blijven runnen als op zichzelf staande lokale vestigingen. Weer andere kantoren beperken hun activiteiten vooral tot de belangrijkste financiële centra. Onze kracht is dat wij een groot internationaal kantorennetwerk combineren met daadwerkelijk internationaal juridisch advies. Veel kantoren hebben is niet voldoende. Je moet ook de instelling hebben om samen te werken over de grenzen heen. Om binnen elk kantoor, en in de samenwerking tussen de kantoren, altijd de allerbeste kwaliteit te leveren voor de cliënt."

De afgelopen 18 maanden heeft A&O haar kantorennetwerk uitgebreid met vestigingen in Australië, Indonesië, Marokko, Qatar en Washington DC. En er zullen er meer volgen.

Maar hoe kun je vol vertrouwen investeren, als de toekomst zo onvoorspelbaar is? "Als je goed bent ingebed in de lokale markt, heb je een voorsprong," zegt David. "Je kunt ontwikkelingen en het investeringsklimaat beter beoordelen, omdat je het binnen de lokale context kunt plaatsen. Je herkent de mogelijkheden, ziet de kansen, simpelweg eerder dan anderen."

"Het gaat erom op de juiste plek, op de juiste wijze en op het juiste moment te investeren " zegt Wim.

Het succes van deze strategie is gebleken in regio Azië-Pacific waar A&O van alle topkantoren het sterkst is vertegenwoordigd, daarmee adequaat nspelend op de enorme groei in China, India en Korea en de sterk toenemende vraag naar juridisch advies in Australië en Indonesië. Het aantal partners in deze regio is in twee jaar tijd verdubbeld. Optimistisch zijn de beide heren over de mogelijkheden in Latijns-Amerika en, op langere termijn, in Afrika. Het doel is om uiteindelijk het meest toonaangevende advocatenkantoor van de wereld te worden, niet om de grootste te zijn.

"Omvang is belangrijk," zegt David. "Een jaaromzet van GBP 1,1 miljard en 2600 advocaten wereldwijd maken het mogelijk, waar en wanneer dat nodig is altijd snel de juiste mensen in te zetten voor onze cliënten. Daar is een zekere schaal voor nodig. Maar we hoeven niet de grootste te worden, en dat is ook zeker niet onze ambitie."

Investeren in tijden van recessie

A&O is ook gedurende de recessie niet afgeweken van haar groeistrategie. Waar anderen op de rem trapten, is A&O blijven investeren in uitbreiding van haar kantorennetwerk en partnergroep.

"Ik denk dat elk private equity house je kan uitleggen dat als je werkelijke waarde wilt creëren, het verstandig is om anticyclisch te investeren," zegt Wim. "Maar je dient dat te doen vanuit een positie van kracht, zowel financieel als cultureel."

"Het getuigt van de lange termijn visie van onze partners," voegt David toe. "In moeilijke tijden kan het zeer verleidelijk zijn je te richten op de korte termijn, op de winst – en individuele beloning – van vandaag. Zonder twijfel zijn er maatschappen die daarvoor kiezen. Maar onze partners zien het belang van de lange termijn. Ze zien het als hun verantwoordelijkheid, en ook als een uitdaging, een beter kantoor door te geven aan volgende generaties."

De grote investeringen van het afgelopen jaar waren gericht op versterking van de praktijkgroepen, expansie naar nieuwe markten en verdieping van onze relaties met cliënten. In het volle besef dat ook de korte termijn winstgevendheid van levensbelang is, is tegelijkertijd is geïnvesteerd in efficiency-verbetering en in versteviging van onze reeds sterke marktposities in volwassen markten. In bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en de Benelux met name door introductie van nieuwe diensten, inspelend op nieuwe wet- en regelgeving en de turbulente markten. In landen als de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland zijn we gegaan voor uitbreiding van ons marktaandeel, door nieuwe diensten aan te bieden, maar ook door opening van nieuwe kantoren en werving van partners van andere kantoren. In Australië kozen we, als nieuwkomer tussen gevestigde partijen, voor een nieuw business model om de concurrentie aan te gaan. En in opkomende landen als China en India, waar A&O volgens lokale wetgeving geen eigen kantoor mag openen, zijn we strategische allianties aangegaan met lokale topkantoren. "Wanneer deze regels veranderen – en dat zullen ze ongetwijfeld – willen wij er op de eerste dag zijn, zodat we direct uit de startblokken kunnen," zegt David.

"Tot zover onze strategie. Uiteindelijk gaat het altijd om mensen. Het gaat er niet alleen om de juiste plek te vinden voor je expansie. Als je de juiste mensen niet weet te vinden, is het niet mogelijk ons doel, het meest vooraanstaande kantoor te worden, te bereiken. Washington is een typisch voorbeeld van deze visie. We onderzochten al jaren de mogelijkheid daar een kantoor te openen. Maar pas kort geleden vonden we de juiste mensen en konden we dit ook werkelijk doen," zegt Wim.

A&O over tien jaar

Een belangrijke investering van het afgelopen jaar was de opening van een vestiging in Belfast. In Belfast is een aantal ondersteunende diensten, zoals HR, ICT, Finance, als ook bepaalde Legal services, geconcentreerd. Tot voor kort waren deze diensten nog in London gehuisvest. Deze verhuizing van activiteiten bespaart A&O de eerste vijf jaar GBP 11 miljoen en daarna jaarlijks ten minste GBP 8 miljoen.

"Dit besluit is genomen met het oog op de toekomst," zegt Wim. "We hebben nagedacht over hoe A&O er over 10 jaar uit moet zien."

"Het is niet logisch voor een internationaal kantoor om ondersteunende diensten te blijven huisvesten in een van de duurste steden van de wereld. Cliënten verlangen terecht van ons dat wij ons op een efficiënte wijze organiseren. In een afweging van kosten en risico's en met kwaliteit als uitgangspunt, hebben we niet voor outsourcing gekozen. Wij hebben een merk te beschermen en we willen de controle over dat merk niet kwijtraken. Ousourcing vonden wij daarom te risicovol. Belfast is gewoon een van de A&O kantoren waar, net als in al die andere kantoren, de kwaliteit van ons werk verzekerd is."

David spreekt zijn waardering uit voor de professionaliteit van de medewerkers in Londen. 155 banen zullen hier verloren gaan. Veruit het grootste deel van de medewerkers die het betreft, hebben gedurende de overgangsperiode hard gewerkt om te zorgen dat dit project een succes werd. "We zijn daar zeer van onder de indruk."

In Belfast is het nieuwe kantoor enthousiast ontvangen: "Toen we startten met de werving van medewerkers kwamen meteen in de eerste week al meer dan 2600 sollicitaties binnen voor de eerste 130 vacatures." "Het onderwijs in Noord-Ierland is zeer goed, maar goede banen liggen niet voor het oprapen. Er zijn veel getalenteerde mensen op zoek naar goede mogelijkheden."

Beantwoorden aan de verwachtingen van de cliënten

Een van de strategische speerpunten dit jaar betreft het verbeteren van de relatie met onze cliënten. "We zijn bijzonder goed 'on deal' – dat is wat we doen en hoe we ons geld verdienen. Maar we willen meer zijn dan dat, we willen ons sterker ontwikkelen als 'trusted advisor' van onze cliënten," zegt David. "Met name voor de grote, veelal internationaal opererende, cliënten, zien wij daar een rol voor ons."

Een van de initiatieven op dit gebied is een met medewerking van McKinsey ontwikkeld programma voor 100 van onze meest ervaren partners. Uit onderzoek dat in het kader van dit programma is uitgevoerd onder onze cliënten, blijkt dat zij ons kantoor en onze partners vaak veel gewicht en impact op hun organisaties toekennen. Meer dan wij en onze partners zelf denken. "Dergelijke uitkomsten verstevigen het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van partners in gesprekken met hun cliënten. Het maakt ze bewust van hun impact, niet alleen on-deal maar ook off-deal.." zegt Wim.

Cliënten die behoefte hebben aan advocaten met specialistische sectorkennis, worden op hun wenken bediend. Daarvoor kiest A&O voor een sectorgerichte benadering. Advocaten uit verschillende praktijkgroepen en kantoren werken samen in 'virtuele' sectorteams opdat de binnen A&O's netwerk aanwezige expertise optimaal wordt ingezet ten behoeve van onze cliënten.

"Het is feitelijk niet meer dan een accentverandering in onze benadering," zegt David. "Veel van wat we al doen op dit gebied is zeer goed. Maar we realiseren ons dat het met het huidige tempo van veranderingen zaak is dat we ons optimaal organiseren om onze cliënten snel en goed te adviseren ."

David Morley en Wim Dejonghe werden geïnterviewd door Simon Beavis
Juni 2011.

Prioriteiten voor de praktijkgebieden FY 2010

  • Banking & Capital Markets: behoud van onze positie als meest toonaangevende praktijk in de wereld
  • Risk & Regulatory: investeren in groei ondermeer door het aantrekken van specialisten in de Verenigde Staten, Duitsland en Spanje
  • Corporate Transactions & Governance: uitbreiding van de praktijk met nieuwe partners (20 in 2010)
  • Litigation & Disputes: verstevigen van de praktijk met laterals in China, Duitsland en de Verenigde Staten, ondermeer op gebied van Intellectual Property.